Siedziba spółki

Polskie Konsorcjum Gospodarcze
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa, Polska

Adres korespondencyjny

Polskie Konsorcjum Gospodarcze
Terminal Samochodowy Koroszczyn
21-550 Terespol, Polska                                         

Tel. +48 83 376 33 30, +48 83 376 33 31.
FAX +48 83 376 33 31 w. 124
koroszczyn@pkgsa.pl

Napisz do nas
Reprezentacja

PREZES ZARZĄDU

Renata Kozioł

 

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Dziewicki

PROKURENT
Beata Żuk-Pietrzak

Dane firmy

Polskie Konsorcjum Gospodarcze 
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0001032508

Kapitał akcyjny wynosi:
15.037.300,00 PLN.


NIP: 527 000 68 19
REGON: 010328750