Polskie Konsorcjum Gospodarcze to spółka zawiązana w 1993 r. Została powołana w celu budowy infrastruktury, głównie granicznej, jako podmiot realizujący zadania w kooperacji ze Skarbem Państwa. Obecnie 100% akcji należy do podmiotów prywatnych.

Jesteśmy firmą gotową do podejmowania nowych przedsięwzięć.

Maksymalnie wykorzystujemy możliwości, jakie przynosi nam czas na poszczególnych etapach rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Aktywnie angażujemy się w podejmowanie nowych wyzwań. Na przestrzeni 30 lat istnienia firmy profil Spółki wielokrotnie ewoluował.

Owocem naszych nieustannych poszukiwań w ciągłym dążeniu do rozwoju, jest zawiązanie Spółek, ze 100% udziałem PKG , z których każda prowadzi inny rodzaj działalności. Jako Grupa Kapitałowa PKG zatrudnia ok. 100 osób.

W ramach Grupy
funkcjonują spółki:

 
 
Polskie Konsorcjum Gospodarcze  (podmiot dominujący) – głównym przedmiotem działalności jest utrzymanie i administracja części komercyjnej Terminala Samochodowego w Koroszczynie oraz świadczenie usług związanych z obsługą ruchu granicznego.
  

Spółki zależne:

1
 
Aperia Sp. z o.o.
Pośrednictwo finansowe i ubezpieczenia (od 1.04.2006 r.)
2
 
Idelia Sp. z o.o.
Gastronomia i handel wielobranżowy (od 1.01.2010 r.)
3
 
Embetim Sp. z o.o.
Agencja celna (od 1.11.2013 r.) www.embetim.pl
4
 
ISLA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe (od 1.05.2014 r.)