Zespół

Prezes Zarządu
Renata Kozioł
rk@pkgsa.pl

Prokurent, Kadry i Płace, BHP, Kierownik agencji bankowej Koroszczyn
Beata Żuk-Pietrzak
bp@pkgsa.pl

Asystentka Zarządu
Magdalena Zaprzaluk
koroszczyn@pkgsa.pl

Kierownik ds. utrzymania obiektu TS Koroszczyn
Łukasz Tur
lukasz.tur@pkgsa.pl

Kierownik ds. handlu TS Koroszczyn
Andrzej Kowalczuk
andrzej.kowalczuk@pkgsa.pl

Kierownik Oddział Korczowa
Agnieszka Behot
agnieszka.behot@pkgsa.pl

Księgowość
Anna Wawryszuk
aw@pkgsa.pl

Księgowość
Katarzyna Niewęgłowska
katarzyna.nieweglowska@pkgsa.pl

Rada Nadzorcza

Krzysztof Dziewicki
Przemysław Danowski
Adam Markiel
Embetim – Agencja Celna