Siedziba spółki

Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa, Polska

Adres korespondencyjny

Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.
Terminal Samochodowy Koroszczyn
21-550 Terespol, Polska

Tel. +48 83 376 33 30, +48 83 376 33 31.
FAX +48 83 376 33 31 w. 124
koroszczyn@pkgsa.pl

Napisz do nas
Reprezentacja

PREZES ZARZĄDU
Renata Kozioł

PROKURENT
Beata Żuk-Pietrzak

Dane firmy

Polskie Konsorcjum Gospodarcze Spółka Akcyjna
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000025210

Kapitał akcyjny wynosi:
18.201.000,00 PLN.

NIP: 527 000 68 19
REGON: 010328750