pl gb ru de
  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

Historia

Polskie Konsorcjum Gospodarcze Spółka Akcyjna powstała w 1993 roku. Pierwsza nazwa firmy to „Podlasie – Obiekty Graniczne i Autostrada”. Nazwa ta została zmieniona na PKG SA w 1996 r. Intencją założycieli była budowa przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Planowanym przedmiotem działania spółki miały być:
- budowa, remonty i utrzymanie dróg (autostrad)
- budowa i modernizacja przejść granicznych
- budowa terminali i baz przeładunkowo – magazynowych
- projektowanie, nadzór inwestycyjny, inwestorstwo zastępcze
- działalność budowlano – montażowa, remontowa i konstrukcyjna dla wszelkiego rodzaju budownictwa
- prowadzenie usług agencyjnych i przedstawicielskich

img_polskie_konsorcjum_gospodarcze-1.jpg

Założycielami Spółki „Podlasie – Obiekty Graniczne i Autostrada” byli:
- Skarb Państwa
- Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa
- Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.
- Elektrim S.A.
- Exbud S.A.
- Kopex S.A.
- Mostostal Warszawa S.A.
- Stalexport S.A.
- ConsEco Sp. z o.o.

Kapitał akcyjny PKG S.A. wynosi: 18.201.000,00 PLN.
Pakiet większościowy akcji PKG SA obecnie należy do Warsaw Equity Group.
Główne wyróżnienia to: Budowa Roku 1999, Wawrzyn Podlasia, certyfikaty wiarygodności

img_polskie_konsorcjum_gospodarcze-2.jpg