pl gb ru de
  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

Dane firmy

Kapitał akcyjny PKG S.A. wynosi: 18.201.000,00 PLN.

Krajowy Rejestr Sądowy prow. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000025210
NIP 527 000 68 19, REGON 010328750

Reprezentacja:
Renata Kozioł – Prezes Zarządu
Beata Żuk-Pietrzak – Prokurent