pl gb ru de
  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

Terminal samochodowy

Lokalizacja

Terminal zlokalizowany jest w miejscowości Koroszczyn na głównym szlaku komunikacyjnym Europy z Berlina przez Warszawę, Mińsk do Moskwy.

mapa.jpg

Obszar Terminalu Samochodowego Koroszczyn obejmuje łączną powierzchnię 46,6 ha i znajduje się w odległości ok. 4 km od istniejącego drogowego przejścia granicznego Rzeczpospolita Polska/Republika Białorusi w Kukurykach. Cały teren otoczony jest od północy drogą Nr 812, a od południa łukiem projektowanej autostrady A-2.

Terminal stanowi wraz z zabezpieczoną i oświetloną drogą celną, terytorium drogowego przejścia granicznego Kukuryki/Kozłowicze.