pl gb ru de
  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

  • slide

Dzierżawa gruntów

PKG S.A. jest właścicielem działek położonych w obrębie Terminala Samochodowego w Koroszczynie.

W fazie projektowania TSK zaplanowano wykorzystanie działek pod budowę:
- stacji paliw
- hotelu
- stacji obsługi pojazdów
- obiektów handlowo – usługowych
- magazynów
- składów celnych
- placów przeładunkowych

Grunty.png
INDEKS NUMER DZIAŁKI  POWIERZCHNIA W ha
TSK 1 446/8 1,3
TSK 2 1096/16 3,3
TSK 3 1096/28 1,6
TSK 4 1096/30 2,8
TSK 5 1096/8 6,4
TSK 6 1096/26 3,2